Toz hastalıkları nelerdir?En zararlı olan tozlar hangileridir ?

Toza maruz kalmak daima akciğer rahatsızlıklarına yol açar mı ?
Hayır. Uzun zamanlar birçok çeşit toz ve buharlar teneffüs edilse de bunların muhakkak surette bir akciğer hastalığına sebep olacağı  söylenemez.
En az zararlı tozlar hangileridir ?
Demir kaynağı yapılırken çıkan tozlar, adî topraktan kalkan toz­lar ve kömür madeni işletmeciliğinde meydana gelen kömür tozla­rı.
Kömür tozu akciğerlere nasıl tesir eder ?
Kömür madenlerinde çalışanların, hattâ büyük kentlerde yaşayan­ların bile, akciğerleri kömür tozu tortularından siyahlaşmaya me­yil gösterse de, bu durum herhangi bir belirtiye neden olmamakta­dır.
En zararlı olan tozlar hangileridir ?
Silis (kuvars), asbestos, talk, şeker kamışı, pamuk fili ve berilyum (fluoresan lâmbalardan gelen tozlar) en zararlı olan tozlardır.
Tozdan ileri gelen en ağır hastalık hangisidir ?
Silikoz. Bu hastalık taşkömürü işletmelerinde, altın ve kurşun ma­denlerinde çalışanlarda, taş kesiminde ve toprak patlamalarında ve bazı yıprandırıcı madde yapımında çalışanlarda çoğunlukla rastlanır.
Bu tahriş edici maddelerle ne kadar süre temastan sonra silikoz ken­disini göstermeye başlar?
En az iki yıl.
Silikoz’un belirtileri nelerdir ?
Akciğer dokularında devamlı yayılma gösteren bir hasar yapar. Bu, zamanla akciğerlerin iltihaplanmasına yol açar. Çok kez bu hastalığın oluşturduğu zemine verem mikrobu da eklenebilir. Ha­fiften nefes tıkanıklığı, kronik öksürük ve akciğerin iyi işlememe­si bu hastalığın başlıca belirtileri arasındadır. Ciddî vakalarda işçi uzun zaman işinden uzaklaşmak zorunluğunda kalabilir.
Silikoz teşhisi nasıl yapılır ?
Söz konusu hastanın geçmiş hal durumu incelenir, çalıştığı yerde­ki toz numuneleri gözden geçirilir ve röntgen filmlerinde ciğerde görünen karaktetistik görüntüler dikkate alınır.

Silikoz önlenebilinir mi?
Evet, sıhhi çalışma yeri şartları temin etmekle maske ve vakum püskürtücüleri gibi korunma cihazları kullanılmasıyle önlenebilir.

Silikoz önlenebilinir mi?
Evet, sıhhi çalışma yeri şartları temin etmekle maske ve vakum püskürtücüleri gibi korunma cihazları kullanılmasıyle önlenebilir.
Silikozun tedavisi var mıdır?
Hayır. Hastalık bir kez geldi mi ve akciğer sakatlandı mı meydana gelen durum artık geriye çevrilemez. Bu hastalığa yakalanmış olanların yeniden zarar veren tozla temasları önlenmeli, aksi takdirde hastanın daha ciddi şekilde akciğerinin harap olması kaçınılmaz hale gelir.
Asbestos liflerinin solunum yoluyle vücuda girmesi ne gibi zararlar meydana getirebilir?
Birkaç yıl süreyle, büyük çapta asbestos: liflerinin nefes alma yoluyle vücuda girmesinin akciğer kanserine yol açtığı tesbit edilmiştir.
“Byssinosis” nedir?
Yilmi yıl ve daha uzun süreler solunum yoluyle pamuk tozunun vücuda getirmesiyle meydana gelen bir hastalıktır. Allerjik bir durum olduğu zannedilmektedir ve belirtileri, bronşitte de olduğu gibi öksürme ve balgam çıkarmadır.
“Bagassosis” nedir?
Uzun süreden beri balyalanmış ve depo edilmiş olan şeker kamışından çıkan tozlardan ileri geçen bir akciğer hastalığıdır. Küflü tozlardan gelen allerjik bir hastalık da olabilir.
Çiftçi ciğeri ne demektir?
Küflenmiş saman veya kuru ot tozlarının, çiftçilerin solunum yoluyle akciğerlerine girmesinden meydana gelen akut bir akciğer hastalığıdır.
Silo işçisi hastalığı nedir?
Silolarda niyojenli (azot) gazların bazı çiftçilerin solunum yoluyle akciğerlerine girmesinden meydana gelen bir hastalıktır.

Kaynak:sağlıkbilgisi

 

Yorum Yaz - Soru Sor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir