All posts tagged "kan gruplarına göre beslenme"

  • Kan gruplarına göre beslenme!

     Kan grubu;insan yaşamında çok önemli bir yer tutan insanin bir özelliğidir . Bu özellik bilinmeden dengeli beslenme koşulları yerine getirilemez ve hastalıklardan korunmanın ne şekilde...