Gönderen Konu: ATATÜRK Diyorki;  (Okunma sayısı 14796 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ExcuseMe

 • Forum Kurdu
 • *
 • İleti: 624
 • Cinsiyet: Bay
ATATÜRK Diyorki;
« Yanıtla #20 : 03 Ekim 2006, 13:23:25 Sal »
"Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Türk'ün haysiyet ve kendine inanı ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür.Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.
Dolayısıyla ya istiklâl, ya ölüm! Ben ve benim gibi birçok vatandaşlar, kardeşler, milletin asıl vatanı, ümitsiz felâkete düştüğü zaman görevli oldukları, vicdanen, namusen, haysiyeten yükümlü bulundukları vazifeyi yapmak mevkiinde kaldılar.  Türk Milleti'nin hakiki hiçbir ferdi bu gereklerin haricinde hareket edemezdi. Vicdanımın emirlerine muhalif, millî namusumuza aykırı hareket edemezdim.Millî irade kendi istikametinde bir nehir gibi coşup taşacaktır.Sadece dayanıklı olmak ve vazifede kusur etmemek temel şarttır.Yaşaması ve muzaffer olması gereken değersiz şahıslarımız değil, millî kurtuluşu temin edecek olan fikirlerdir."

Çevrimdışı ExcuseMe

 • Forum Kurdu
 • *
 • İleti: 624
 • Cinsiyet: Bay
ATATÜRK Diyorki;
« Yanıtla #21 : 03 Ekim 2006, 15:22:34 Sal »
 "Bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için herşeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa, muvaffak olmaması mümkün değildir. Elbette muvaffak olur. Muvaffak olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça muvaffak olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz."
"Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. Felâketler, elemler, mağlûbiyetler milletler üzerinde bir takım etkenlerin vücut bulmasına sebebiyet verir. Bu etkenlerin başlıcası, öyle kara günlerinde milletlerin uyanması vakalarını bulması ve kendi benliğini duymasıdır."
"Milletleri yükselten  özelliklere bir etken daha ilâve edelim: İntikam hissi... Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelâde bir intikam değil, hayatına, ikbaline, refahına düşman olanları yoketmeye yönelen bir intikamdır. Bütün dünya bilmeli ki, karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır. Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık özelliğinin yokoluşunu ilân etmektir... Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmağa kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına vuku bulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş darbe olacağını artık Türk milletinin farketmediğini sanmak hatadır."
"Memleket ve millet hizmetlerinde baş olmak isteyenlerin ilham kaynağı, milletin hakikî hisleri ve emelleridir. Bizim anılmağa değer bir hareketimiz varsa o da milletin duygu ve eğilimlerinde varlığına temas etmeğe çalışmaktan ibarettir. Her türlü muvaffakiyet sırrının, her nev'i kuvvetin, kudretin hakikî kaynağının, milletin kendisi olduğuna kanaatimiz tamdır .Bu millet hakikî eğilimine zıt düşünceye sapanlara iltifat etmemektedir. Bu büyük millet, arzu ve istidadının yöneldiği istikametleri görmeye çalışan ve görebilen evlâdını daima takdir ve himaye etmiştir."
"Türk Milleti'nin yüksek varlığına, herhangi taraftan olursa olsun, ilişildiği zaman, işte o vakit Türk kadınları Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır ve gözleyici ve faal olacaklardır. Bu, insanlığın yüksek huzuru, sükûnu ve dünya insanlığı için lâzım bir ödev olduğundandır ki, Türk kadını bunu yapacaktır ve yapagelmektedir ve yapar."
"Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetln imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dagıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahipolanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

Basın hürriyetinden doğacak mahzurların izalesi bizzat basın hürriyeti ile kaim olduğuna dair Büyük Meclisin yol gösterici ve olgun sahasında tesbit edilen esaslar eğer Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum cüret erbabına, basın içinde eşkiyalık fırsatını verirse, eğer aldatıcı ve baştan çıkarıcıların fikir sahasında meş'um tesirleri, tarlasında çalışan masum vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvaların dağılmasına sebep olursa ve eğer en nihayet eşkiyalığın en zararlısına başvuran bu gibi baştan çıkarıcıların kanunların hususî müsaadelerinden faydalanmak imkânını bulursa, Büyük Millet Meclisinin terbiye edici ve kahredici elinin müdahale ve tembih etmesi elbette zaruri olur.

                                           
                                                                              Mustafa Kemal ATATÜRK

Çevrimdışı ka_n

 • Forum Sevdalısı
 • *
 • İleti: 201
 • Cinsiyet: Bay
 • "yaklaştıkça yanan yandıkça yaklaşan pervanenim"
ATATÜRK Diyorki;
« Yanıtla #22 : 03 Ekim 2006, 15:43:40 Sal »
Bursa Nutkundan......

Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, “Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır” demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.
Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, “Polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir” diye düşünecek, ama hiç bir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek, “demek adalet örgütünü de düzeltmek, yönetim biçimine göre düzenlemek gerek”
Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, başbakana ve meclise telgraflar yağdırıp, haksız ve suçsuz olduğu için salıverilmesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, “ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir.”
İşte benim anladığım Türk Genci ve Türk Gençliği!
Mustafa Kemal ATATÜRK
ey gört mevsim yüreğimde baharı yaşatan sen
asimile edilme kaygısı taşırken duygularım
seni yasaklı dilimle istiyorum
özgür gözlerin ile esareti seç ve DÜŞÜN!

Çevrimdışı witch_girl

 • Artık sende "biz" densin..
 • *
 • İleti: 2.888
 • Cinsiyet: Bayan
 • ÇeK GiT...
ATATÜRK Diyorki;
« Yanıtla #23 : 03 Ekim 2006, 16:52:43 Sal »
hayat müziktir...müzikle ilgisi olmayan varlıklar insan degildirler

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
İmza büyük...

Çevrimdışı Korsan

 • Artık sende "biz" densin..
 • *
 • İleti: 2.140
 • Cinsiyet: Bay
ATATÜRK Diyorki;
« Yanıtla #24 : 04 Ekim 2006, 11:42:34 Çrş »
Zafer, bir fikrin istihsâline (elde edilmesine) hizmeti nispetinde kıymet (değer) ifade eder. Bir fikrin istihsâline dayanmayan bir zafer pâyidar olamaz (yaşayamaz). O, boş bir gayrettir.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Çevrimdışı Korsan

 • Artık sende "biz" densin..
 • *
 • İleti: 2.140
 • Cinsiyet: Bay
ATATÜRK Diyorki;
« Yanıtla #25 : 04 Ekim 2006, 11:43:25 Çrş »
İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

Çevrimdışı Zynep

 • Artık sende "biz" densin..
 • *
 • İleti: 10.496
 • Cinsiyet: Bayan
 • Stranger&Zynep
ATATÜRK Diyorki;
« Yanıtla #26 : 05 Ekim 2006, 23:35:36 Prş »
ingiliz lordu Atatürk'ün daveti üzerine istanbul'a gelir.ingiliz lordu şerefine verilen yemekte servis yapan türk elindeki tepsiyi devirir.herkes büyük bi şaşkınlık içinde kalmıştır ve atatürk'ün ne tepki vereceği beklenirken, atatürk ingiliz lorduna dönerek:
"HALKIM HERŞEYİ BECERİYOR DA Bİ TEK UŞAKLIĞI BECEREMİYOR".


Bu sözleri sitemizde hapy_cute_man arkadaşımız tarafından paylaşılmış ve bu sayfaya tarafımdan taşınmıştır. Kendisine teşekkürler.
« Son Düzenleme: 06 Ekim 2006, 03:00:46 Cum Gönderen: Zynep »

Çevrimdışı Bircem

 • K A L B İ M
 • *
 • İleti: 10.494
 • Cinsiyet: Bayan
ATATÜRK Diyorki;
« Yanıtla #27 : 06 Ekim 2006, 14:54:39 Cum »
Cumhuriyet fikren(düşüncede), ilmen(bilgide) ve bedenen(sağlıkta)yüksek karakterli muhafızlar(koruyucular)ister.
                                MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir güç ve araç kalmaz.
                                  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Özgür olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır.
                                   MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Atatürk adı insana bu yüzyılın büyük adamlarından birinin tarihsel başarılarını, Türk halkına esin kaynağı olan önderliğini, çağdaş dünyaya dönük ileri görüşlü anlayışını, askeri bir önder olarak gücünü, yüksek cesaretini anımsatmaktadır.Çökmekte olan bir imparatorluktan özgür bir Türkiye'nin doğmasıyla, onun devrimleri kadar bir ulusun kendine olan güvenini daha başarıya gösteren bir örnek görülmemiştir.
(bU düşünce John F.KENNEDY'e aittir...
Kadın, dünyaya egemen olan tek tuttukludur.

Çevrimdışı Devrim

 • Artık sende "biz" densin..
 • *
 • İleti: 4.240
 • Cinsiyet: Bay
ATATÜRK Diyorki;
« Yanıtla #28 : 06 Ekim 2006, 15:16:30 Cum »
          Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim, ellerinize, emeklerinize sağlık ,saygılarımla

Tekliği bilir misin?
Öbür adı yalnızlık olan.
Bir kelebek mi uçtu...
Dokunma! Ömrü çok kısa

Z-DEVRİM

Çevrimdışı ORKİDE

 • Forum Delisi
 • *
 • İleti: 591
 • Cinsiyet: Bayan
 • Anyone Loves you more than me
ATATÜRK Diyorki;
« Yanıtla #29 : 09 Ekim 2006, 01:06:46 Pzt »
Dünyada her şey için,medeniyet için, muvaffakiyet için en hakikî mürşit ilimdir, fendir.

Atatürk tarafından 22.9.1924 de Samsun İstiklâl Ticaret Mektebinde öğretmenler tarafından verilen çay ziyafetinde söylenmiştir.